Normbedragen van de Nederlandse Overheid, Organisaties en Semi-Overheidsinstellingen. Zoek normbedragen voor het aanvragen van subsidie, een financiële verantwoording, of je belastingaangifte.

Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de sociale verzekeringsregelingen voor de overheid uit. Bekijk alle regelingen.

Belastingaangifte is een verklaring van belastingplichtigen aan de hand waarvan de Belastingdienst kan bepalen en vaststellen of die persoon zijn of haar verschuldigde belasting heeft betaald. Bekijk normbedragen voor aftrekposten.

Het Nederlandse belastingsysteem kent diverse belastingen en toeslagen. De Belastingdienst Toeslagen is de afdeling die zich bezighoudt met het uitvoeren. Bekijk inkomens en vermogensvoorwaarden.

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een overheidsinstantie en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de meeste werknemersverzekeringen

IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een onderdeel van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid. De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Inkomenseisen garantsteller.

Bekijk normbedragen voor Curatele en Bewindvoering ten behoeve van de periodieke Rekening en Verantwoording bij Beschermingsbewind. Normbedragen voor het formulier rekening en verantwoording bewindvoerder pdf

DUO

DUO is de afkorting voor de Dienst Uitvoering Onderwijs en het is onderdeel het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  DUO is verantwoordelijk is voor de uitvoering van verschillende onderwijswetten en – regelingen. Normbedragen Studiefinanciëring.

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de overkoepelende organisatie van alle Nederlandse gemeenten plus de gewesten. Normbedragen VNG.

Werkgevers mogen een aantal zaken en vergoedingen belastingvrij aan werknemers verstrekken. Deze vergoedingen worden aftrekbare kosten genoemd en worden binnen de Werkkostenregeling (WKR) geregeld. 

NVB

NVB is de afkorting voor Nederlandse Vereniging van Banken en zij vertegenwoordigen alle banken (Nederlandse banken en buitenlandse banken) die in Nederland actief zijn. Bekijk de Leennormen.