Belastingaangifte

Belastingaangifte is een verklaring van belastingplichtigen aan de hand waarvan de Belastingdienst kan bepalen en vaststellen of die persoon zijn of haar verschuldigde belasting heeft betaald. De Belastingdienst is het uitvoeringsorgaan van de rijksoverheid welke gaat over het innen van belastingen. Er is sprake van directe belastingen omdat uzelf belasting afdraagt aan de belastingdienst zoals belastingen over uw inkomen, winst en vermogen. Er zijn twee ‘soorten’ belastingaangifte.

Aanslagaangiften
Voorbeelden van aanslagaangiften zijn de inkomsten- en de vennootschapsbelasting. Hierbij dienen belastingplichtigen een aanslag inden de belastinginspecteur stelt uiteindelijk de belastingaanslag vast. De belastingaangifte is in dit geval een hulpmiddel voor de Belastindienst om de belastingaanslag vast te stellen.

Aangiftebelastingen
Aangiftebelasting is een andere soort belastingaangiften. Hierbij is de belastingaangifte de grondslag voor de belastingschuld. Denk hierbij aan de loonbelasting, de dividendbelasting en de omzetbelasting.

Hoe doe je belastingaangifte?

Bij de meeste mensen staat de Belastingdienst vooral bekend om het innen van de inkomstenbelasting. Werkgevers dienen namelijk premies en belastingen in te houden van de maandsalarissen van hun werknemers. Als werknemer ontvang je dus een nettosalaris. Je zult zelf belastingaangifte inkomstenbelasting moeten doen. Dit kan digitaal online via MijnBelastingdienst, via de App van de Belastingdienst of op papier. Het Nederlandse belastingsysteem is zodanig opgezet dat er bepaalde aftrekposten zijn, die je kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen, waardoor je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Deze aftrekposten dien je bij de belastingaangifte op te geven en krijgt je achteraf terug.

Aftrekposten

Regelingen en normbedragen aftrekposten:
Voor particulieren zijn er de volgende aftrekposten:
• Arbeidsgerelateerde kosten, zoals reiskosten woon-werkverkeer
• Persoonlijke verplichtingen, zoals hypotheekrenteaftrek
• Buitengewone lasten: ziektekosten, studiekosten, kinderopvang
• Giften
• Lijfrente kostenposten die als aftrekposten kunnen worden gebruikt zijn onder andere hoge studiekosten en bijzondere ziektekosten.

Persoonsgebonden aftrekposten:
• Partneralimentatie
• Uitgaven voor specifieke zorgkosten
• Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
• Studiekosten en andere scholingsuitgaven
• Onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand
• Lening aan een startende ondernemer (durfkapitaal)

Restant van uw persoonsgebonden aftrek:
Het restant van uw persoonsgebonden aftrek vorige jaren is het bedrag aan persoonsgebonden aftrekposten dat u niet eerder kon verrekenen met uw inkomen over die jaren in box 1, 2 of 3.