Werkgevers

Uw werkgever mag de volgende vergoedingen belastingvrij geven, tot een maximumhoogte van het normbedrag:

Links naar de normbedragen:

• Kerstpakket
• Kilometervergoeding
• Verhuiskosten
• Toegangsbewijzen en andere geschenken
• Reiskosten
• Consumpties en maaltijden
• Materiaalkosten
• Vakvereniging en vakliteratuur
• Internet, telefoon en andere communicatiemiddelen