Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Dienst Uitvoering Onderwijs, afgekort als DUO, is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. DUO is het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor betaling en inning van onderwijsgelden. Middelbare- en VMBO/MBO- scholieren, HBO/WO- studenten en leraren die zich willen bijscholen hebben allemaal weleens met DUO te maken. De Dienst Uitvoering Onderwijs regelt de volgende betalingen: studiefinanciering, aanvullende beurs, studielening, extra bijlenen, terugbetaling lesgeld, extra reiskostenvergoeding, schadevergoeding voor onkosten, nullening, collegegeldkrediet, ov-vergoeding, financiering voor scholieren, tegemoetkoming scholieren, aanvullende toelage, lerarenbeurs, extra studiefinanciering, tegemoetkoming leraren, en eenoudertoeslag.

Links naar de regelingen en normbedragen:

• WSF 2000 Wet Studiefinanciering 2000
• WTOS Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten