IND – Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een onderdeel van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid. De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Zij behandelen aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen komen wonen, maar ook aanvragen voor vreemdelingen die Nederlander willen worden en willen naturaliseren. Het kan hierbij gaan om vluchtelingen die asiel zoeken in Nederland, maar ook  om mensen uit het buitenland die in Nederland willen komen wonen en werken.

Wat doet de IND?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst voert diverse taken uit, waaronder:

* Beoordelen van het verblijf van vreemdelingen in Nederland (bijvoorbeeld studenten of au pairs);
* Verstrekken van verblijfsvergunningen;
* Verlenen van visa;
* Het N
ederlander worden;
* Regelen van aanvragen van werkgevers voor het in dienst nemen van arbeids- en kennismigranten;
* Inschrijven van burgers van de EU, EER of Zwitserland, in Nederland;

Uitvoering van het vreemdelingenbeleid

De IND is verantwoordelijk voor de juridische vertegenwoordiging van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en ketenpartners in beroepsprocedures van vreemdelingen bij de Rechtbank, Raad van State en internationale gerechtshoven. Naast het uitvoeren van de volledige asiel procedures zijn vertegenwoordigen medewerkers van de IND in feite de Nederlandse Staat in de diverse rechtsprocedures.

Inburgering

Mensen die in Nederland willen komen wonen en/of werken dienen hun verblijfsvergunning via de IND te regelen. Zij dienen in veel gevallen in te burgeren. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ondersteunt deze mensen en de gemeenten bij regelen van de inburgering in Nederland. Zij dienen hiervoor eerst in eigen land en later in Nederland Nederlandse lees- en spreekvaardigheidsexamen moeten afleggen. DUO organiseert en neemt deze lees- en spreekvaardigheidsexamens af.


Er gelden diverse normbedragen qua inkomen voor bijvoorbeeld een garantsteller, referent of uw eigen inkomen zoals onder andere:

• Inkomen familie
• Inkomen studie
• Inkomen werken
• Inkomen zelfstandig ondernemer
• Inkomen specifieke beroepen kunst en cultuur
• Actieprogramma EU
• Kennismigranten en Europese blauwe kaart
• Inkomen wetenschappelijk onderzoeker
• Inkomen au pair en uitwisseling
• Inkomen garantsteller visum kort verblijf
• Inkomen andere doelen en onbepaalde tijd
• Inkomen medische behandeling

Normbedragen inkomen garantstellers/referenten

Er gelden diverse normbedragen qua inkomen voor degenen die als garantsteller fungeren bij de aanvraag van de verschillende visa. Enkele van die normbedragen inkomen garantsteller of referent geldig voor de periode 1 juli 2022 tot en met 30 december 2022 zijn:

In zeer algemene zin geldt voor onder andere visum kort verblijf/verblijfsvergunningen voor verblijf bij partner of verblijf bij een ander familielid ​en de referent is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend, verblijfsvergunning arbeid in loondienst en verblijfsvergunning lerend werken praktikant de volgende inkomenseis:

Brutoloon per maand zonder vakantiegeld € 1.756,20 (incl. vakantiegeld € 1.896,70)

Bij de aanvraag voor verblijfsvergunning voor verblijf bij een ander familielid, waarbij de referent een alleenstaande ouder is geldt de volgende inkomenseis:

Brutoloon per maand zonder vakantiegeld € 1.229,34 (€ 1.327,69 incl. vakantiegeld)

Aanvraag van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Bij de aanvraag van een verblijfvergunning onbepaalde tijd gelden diverse normbedragen voor wat betreft het inkomen:

Je verdient je eigen inkomen
Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.229,34 (€ 1.327,69 incl. vakantiegeld)

Het gezinslid is gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend kan volgende inkomens aantonen
Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.756,20 (€ 1.896,70 incl. vakantiegeld)

Het gezinslid is een alleenstaande ouder
Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.229,34 (€ 1.327,69 incl. vakantiegeld

Aanvraag voor een verblijfsvergunning studie

Als een persoon in Nederland de studie en het verblijf van een student (uit het buitenland) financiert, gelden er normbedragen qua inkomen. Het soort studie en de samenlevingsvorm zijn bepalend voor deze normbedragen:

Studie aan HBO of universiteit

De financierder is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend ​ ​
Brutoloon per maand zonder vakantiegeld € 2.689,07 (€ 2.829,57 incl. vakantiegeld)

​​De financierder is alleenstaand of alleenstaande ouder
Brutoloon per maand zonder vakantiegeld € 2.162,21 (€ 2.260,56 incl. vakantiegeld


Studie aan de middelbare school of het mbo

De financierder is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend ​ ​
Brutoloon per maand zonder vakantiegeld € 2.522,26 (€ 2.662,76 incl. vakantiegeld)

De financierder is alleenstaand of alleenstaande ouder
Brutoloon per maand zonder vakantiegeld € 1.995,40 (€ 2.093,75 incl. vakantiegeld)

Naast bovenstaand studie normbedragen gelden er ook nog andere bedragen voor verblijfsvergunningen waarbij sprake is van de combi werken en studeren, zoals bijvoorbeeld:

Aanvraag verblijfsvergunning lerend werken stagiair
Brutoloon per maand zonder vakantiegeld € 878,10 (incl. vakantiegeld € 948,35)

Aanvraag verblijfsvergunning actieprogramma van de Europese Unie
Brutoloon per maand zonder vakantiegeld € 878,10 (incl. vakantiegeld € 948,35)

Aanvraag verblijfsvergunning als kennismigrant
Brutoloon per maand zonder vakantiegeld € 1.229,34 (incl. vakantiegeld € 1.327,69)

Verblijfsvergunningen waarbij salariscriteria van toepassing zijn

Bij een aantal aanvragen gelden salariscriteria voor de aanvraag van de verblijfsvergunning. In 2022 zijn de salariscriteria:

Aanvraag voor een verblijfsvergunning kennismigrant en Europese blauwe kaart
Kennismigrant van 30 jaar of ouder € 4.840,00
Kennismigrant jonger dan 30 jaar € 3.549,00
Verlaagd salariscriterium € 2.543,00
Europese blauwe kaart (EU Blauwe Kaart) € 5.670,00

Aanvraag voor verblijfsvergunning essentieel startup personeel
Bruto inkomen per maand zonder vakantiegeld € 2.543,00

Aanvraag andere verblijfsvergunningen

Algemene normbedragen qua inkomen voor diverse andere verblijfsvergunningen zijn:

​Je bent gehuwd/geregistreerd partners of ongehuwd samenwonend
Brutoloon per maand zonder vakantiegeld € 1.756,20 (incl. vakantiegeld € 1.896,70)

Je bent alleenstaand of alleenstaande ouder
Brutoloon per maand zonder vakantiegeld € 1.229,34 (incl. vakantiegeld € 1.327,69)

Voor de aanvraag voor een verblijfsvergunning arbeid in loondienst voor specifieke benoemde beroepen in de kunst en cultuur sector, gelden diverse normbedragen qua bruto inkomen. En ook voor het aanvragen van verblijfsvergunning voor een medische behandeling die door een persoon in Nederland (financierder) wordt betaald, gelden specifieke normbedragen.