Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst, beter bekend als IND, is een agentschap van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij behandelt aanvragen van mensen die in Nederland willen komen wonen of mensen die Nederlander willen worden. IND beoordeelt aanvragen van vreemdelingen. Hieronder vallen dus niet alleen vluchtelingen die in eigen land niet veilig zijn en in Nederland asiel zoeken. Maar ook mensen uit het buitenland die in Nederland willen komen wonen en werken. Mensen die Nederlanden willen worden, die zich willen naturaliseren, dienen ook contact op te nemen met de IND.

Links naar normbedragen inkomen:

• Inkomen familie
• Inkomen studie
• Inkomen werken
• Inkomen zelfstandig ondernemer
• Inkomen specifieke beroepen kunst en cultuur
• Actieprogramma EU
• Kennismigranten en Europese blauwe kaart
• Inkomen wetenschappelijk onderzoeker
• Inkomen au pair en uitwisseling
• Inkomen garantsteller visum kort verblijf
• Inkomen andere doelen en onbepaalde tijd
• Inkomen medische behandeling