Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de sociale verzekeringsregelingen voor de overheid uit. Iedereen zal waarschijnlijk ooit in zijn of haar leven te maken krijgen met de Sociale Verzekeringsbank. Ouderen ontvangen hun AOW via de SVB. Heb je een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvang je kinderbijslag voor je kind? Ook deze regelingen worden door de Sociale Verzekeringsbank uitgevoerd.

Verder checkt de Sociale Verzekeringsbank of klanten recht hebben op een verzekeringsuitkering, en proberen zij misbruik van de diverse regelingen te voorkomen en voeren dus controles uit. Een andere belangrijke taak van het SVB is het mee voorbereiden en toetsen van nieuwe regelingen en wetten. De SVB is een belangrijk adviesorgaan voor de Rijksoverheid.

Welke verzekeringregelingen voert de SVB uit?

Om gebruik te kunnen maken van één of meerdere van de regelingen zul je zelf, of zal jouw (wettelijk) vertegenwoordiger (bijvoorbeeld jouw budgethouder) een aanvraag moeten indienen bij de SVB. Er gelden natuurlijk specifieke voorwaarden om recht te hebben op een verzekeringsuitkering.

De Sociale Verzekeringsbank voert de volgende regelingen namens de overheid uit:

• Algemene Ouderdomswet (AOW-pensioen)
• Kinderbijslag
• Persoonsgebonden budget (PGB)
• Algemene nabestaandenwet (Anw)
• Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)
• Internationale Detachering
• Wet langdurige zorg (Wlz)
• Overbruggingsuitkering AOW (OBR)
• Vergoeding kinderopvang
• Vrijwillige verzekering
• Remigratie uitkering
• Verzetsdeelnemers & Oorlogsgetroffenen (V&O)
• BBZ & BDZ
• Asbestregeling
• CSE regeling
• Gemoedsbezwaren

Bewind en jouw uitkering?

Wanneer je onder bewind staat en een uitkering via de Sociale Verzekeringsbank ontvangt, dan is deze uitkering een inkomstenpost die verwerkt dient te worden op het formulier rekening en verantwoording bewindvoerder. Jouw bewindvoerder dient ieder jaar het formulier rekening en verantwoording bewindvoerder in te vullen en te overleggen aan de Rechtbank.

Wanneer ontvang je de uitkering?

De SVB is de organisatie die de verschillende uitkeringen uitbetaald en de specifieke betaaldata worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Zo weet je precies wanneer de uitkering op jouw rekening wordt gestort.