Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank, SVB, voert diverse regelingen uit voor de overheid. Onder deze regelingen vallen onder andere Kinderbijslag, Nabestaandenuitkering en Asbestregeling. In totaal ontvangen meer dan 5 miljoen Nederlands betalingen van de SVB omdat zij gebruik maken van één of meerdere regelingen.

De volgende normbedragen en regelingen worden vastgesteld of uitgevoerd door de SVB:

• Kinderbijslag
• Algemene Ouderdomswet (AOW-pensioen)
• Algemene nabestaandenwet (Anw)
• Persoonsgebonden budget (PGB)
• Aanvullende inkomensvoorziening ouder (AIO)
• Overbruggingsuitkering
• Asbestregeling
• Remigratie