VNG-Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de overkoepelende organisatie van alle Nederlandse gemeenten plus de gewesten Aruba en Curaçao en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Wat doet de Vereninging Nederlandse Gemeenten?

De VNG ondersteunt gemeenten bij het omzetten van nationaal beleid van de regering en/of de provincie naar gemeentelijk beleid. Verder rekent de VNG het tot zijn taken om kennis over de uitvoering van gemeentelijke taken van gemeenten te delen en de belangen van alle gemeenten bij diverse partijen (o.a. de Tweede Kamer of Provincies) te behartigen.

De algemene taken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn:
• Het verzorgen en aanbieden van een platform;
• Belangenbehartiging voor gemeenten;
• Dienstverlening aan de gemeenten;
• De ontwikkeling van producten en diensten.

Hoe werkt de VNG?

De VNG heeft onder andere 9 adviescommissies en 2 colleges waaruit duidelijk naar voren komt op zij zich mee bezighouden.

De commissies zijn:
• Bestuur en Veiligheid
• Economie, Klimaat, Energie en Milieu
• Europa en Internationaal
• Financiën
• Informatiesamenleving
• Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI)
• Raadsleden & Griffiers
• Ruimte, Wonen en Mobiliteit
• Zorg, Jeugd en Onderwijs

De 2 colleges:
• Arbeidszaken – College voor Arbeidszaken
• Dienstverleningszaken – College van Dienstverleningszaken

Welke normbedragen stelt de VNG vast?

De VNG stelt ook een aantal normbedragen van uitkeringen en toeslagen die via de gemeenten worden uitgekeerd. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:
• Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB);
• Kwijtschelding gemeente- en waterschapbelastingen;
• Loonkostensubsidie;
• Leerlingenvervoer;
• Onderwijshuisvesting.

De VNG en het beleid van de Europese Unie

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een directie Internationaal opgericht, omdat steeds meer gemeentelijk beleid ook wordt beïnvloed door de Europese Unie. De VNG maakt onderdeel van Council of European Municipalities and Regions (CEMR), Comité van de Regio’s, Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa en van United Cities and Local Governments (UCLG). Het is van groot belang dat de directie Internationaal invloed uitoefent op de inhoudelijke voorbereiding van het beleid en de activiteiten van de Europese en internationale instellingen.