Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ook wel VNG genoemd, is de overkoepelende organisatie van alle Nederlandse gemeenten. De VNG heeft als voornamelijk doel om gemeenten te ondersteunen bij het vertalen van nationaal beleid naar gemeentelijk beleid. Daarnaast deelt zij kennis over hoe alles in de praktijk uitgevoerd dient te worden en kaart de belangen van gemeentes aan bij diverse partijen (waaronder de Tweede Kamer). Daarnaast stelt de VNG verschillende normbedragen vast over uitkeringen en toeslagen die via de gemeentes worden uitgekeerd.

Links naar de regelingen en normbedragen:

• Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)
• Kwijtschelding gemeente- en waterschapbelastingen
• Loonkostensubsidie
• Leerlingenvervoer
• Onderwijshuisvesting