NVB-Nederlandse Vereniging van Banken

Wat is de NVB?

NVB is de afkorting voor Nederlandse Vereniging van Banken en zij vertegenwoordigen alle banken (Nederlandse banken en buitenlandse banken) die in Nederland actief zijn, met als doel een sterk en gezond bankwezen. De vereniging is in 1989 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken te behartigen. De NVB vormt de verbinding tussen de bankensector, de politiek en de samenleving.

Wie zitten er in de vereniging?

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een bestuur, waarin CEO’s en bestuurders van de betrokken banken zitten. Er is ook een directeur en er zijn leden (aangesloten banken). Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken zijn lid van de NVB.

Het beleid van de vereniging wordt gezamenlijk bepaald door de leden van de NVB. De vereniging heeft ook een bureau met een team van professionals dat ondersteuning biedt aan de vereniging. Het NVB bureau biedt projectondersteuning en expertise bij dossiers en ondewerpen die de belangen van de individuele bank overstijgen.

Wat doet de NVB?

De taken van de vereniging zij de collectieve belangenbehartiging van de banken en het geven en delen van kennis en informatie, en het geven advies.

Banken hebben met vele verschillende gesprekspartners te maken, maar ze moeten ook rekening houden met Europese belangen en de constante veranderingen in de financiële wereld. Door de samenwerking binnen de Vereniging van Nederlandse Banken, kunnen zij gezamenlijk overleggen en samenwerken en werken aan het belangrijkste doel; en goed functionerend bancair system, met betaalbare en toegangbare dienstverlening voor ons, de klanten van de banken.

Op Europees niveau is de NVB lid van de European Banking Federation en verder zijn zij lid van Ondernemingsorganisatie VNO-NCW.

Gedragscode normbedragen

Mensen kunnen in financiële problemen terecht komen als zij te veel geld lenen. Omdat te voorkomen hebben de banken gemaakt en een gedragscode opgesteld met normbedragen die mensen maximaal kunnen en mogen lenen.