Belastingdienst Toeslagen

Het Nederlandse belastingsysteem kent diverse belastingen en toeslagen. De Belastingdienst Toeslagen is de afdeling die zich bezighoudt met het uitvoeren van de diverse regelingen met betrekking tot de toeslagen. Welke soort toeslagen kent het belastingsysteem? Wat zijn de algemene voorwaarden en de normbedragen Belasting Toeslagen?

Welke toeslagen zijn er en wat zijn de algemene voorwaarden en normbedragen?

Er zijn verschillende toeslagen en om deze toeslagen te kunnen aanvragen en/of ontvangen zul je aan diverse voorwaarden moeten voldoen. Eén van de voorwaarden is over het algemeen dat u niet te veel verdient oftewel een te hoog inkomen om recht te hebben op een toeslag. Hieronder een verkort (niet uitputtend) overzicht van de verschillende toeslagen en een aantal geldende zogenaamde normbedragen.

Zorgtoeslag

Inwoners van Nederland dienen zich verplicht te verzekeren. Voor niet iedere Nederlander is de verzekeringspremie betaalbaar, daarom heeft de Nederlandse overheid de zorgtoeslag bedacht. De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering voor alle Nederlanders betaalbaar te houden (dat is het doel). Vanaf 18 jaar kunt u zorgtoeslag aanvragen aangezien u vanaf dat moment verplicht bent om een eigen zorgverzekering af te sluiten. Zorg dat u op tijd een eigen zorgverzekering afsluit en vraag direct zorgtoeslag aan.

Normbedragen zorgtoeslag per 1 januari 2022:

Inkomensvoorwaarden
* Jouw inkomen mag niet hoger zijn dan € 31.998 per jaar;
* Met toeslagpartner, mag jouw inkomen niet hoger zijn dan € 40.944 per jaar.

Vermogensvoorwaarden
* Jouw vermogen mag niet hoger zijn dan € 120.020;
* Met toeslagpartner, mag jouw vermogen niet hoger zijn dan € 151.767.

Huurtoeslagen

Voor de huurtoeslag gelden ook inkomensvoorwaarden. Deze hangen af de huur die je betaalt, hoe je leeft, de samenstelling van jouw huishouden. Verder mag de huur van jouw woning niet te hoog zijn.

Normbedragen huurtoeslag per 1 januari 2022:

Voorwaarden huurprijs
* Ben je ouder dan 23 jaar dan mag de huur in 2022 niet hoger zijn dan € 763,47;
* Als alle bewoners jonger dan 23 jaar zijn, dan mag de huur niet hoger zijn dan € 442,46;
* Als een kind bij jouw inwoont, dan mag de huur € 763,47 zijn.

Vermogensvoorwaarden
Het vermogen (o.a. spaargeld) van iedere bewoner mag  maximaal € 31.747 zijn;
Partners mogen samen op maximaal € 63.494 aan vermogen bezitten;
Thuiswonende kind jonger dan 18 jaar met vermogen: dat bedrag dient te worden opgeteld bij jouw vermogen.

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvang in Nederland is niet goedkoop. De kinderopvangtoeslag is bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. Er gelden diverse voorwaarden voor het aanvragen en ontvangen van kinderopvangtoeslag, zoals onder andere:

* Jij én jouw partner werken of volgen een opleiding, een inburgeringscursus of een traject naar werk;
* De opvang is geregistreerd als goedgekeurde opvang en staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en heeft een LRK-nummer. Zonder dit nummer kan er geen toeslag worden aangevraagd;
* Jij en jouw kind wonen op hetzelfde adres en staan allebei op dit adres ingeschreven bij de gemeente (voor co-ouders gelden er andere regels).

Tot slot dien je er rekening mee te houden dat je een deel van de kosten van de opvang zelf betaalt, dit is de verplichte eigen bijdrage kinderopvang.

Kindgebonden Budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten levensonderhoud voor kinderen tot 18 jaar. Deze regeling geldt naar naast de kinderbijslag. Er gelden ook voor kinderopvangtoeslag een aantal voorwaarden, zoals onderstaande:

* De ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft staan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), ontvangt het kindgebonden budget;
* Het inkomen van u en uw partner is niet te hoog: de inkomensvoorwaarde hangt mede af van het aantal kinderen dat u heeft en waar de precieze grens ligt.

Vermogensvoorwaarde kindergebonden toeslag
* Op 1 januari 2022 mag uw vermogen niet hoger zijn dan €120.020;
* Met toeslagpartner, mag jouw vermogen niet hoger zijn dan dan €151.767 zijn.

Wat is de rol van Belastingdienst Toeslagen?

De Belastingdienst Toeslagen voert namens verschillende Ministeries de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) uit, en de specifieke wetten zoals:

* Wet op de huurtoeslag voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK);
* Wet op de zorgtoeslag voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
* Wet kinderopvang voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW); en
* Wet op het kindgebonden budget ook voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).