Belastingdienst: Toeslagen

De Belastingdienst kent verschillende afdelingen en naast de belasting innende afdeling, kent de Belastingdienst ook een afdeling voor het toekennen van subsidies. Dit gedeelte heeft Belastingdienst Toeslagen.

De Belastingdienst Toeslagen keert maandelijkse toeslagen als voorschot uit. Dat betekent dat als u een toeslag aanvraagt, u een voorschotbeschikking met de maandelijkse bedragen ontvangt. Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u de definitieve berekening toeslagen. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat bij de definitieve berekening kan blijken dat u geen recht had op een bepaalde toeslag en u dus het volledige voorschot (de ontvangen bedragen) dient terug te betalen.

De Belastingdienst Toeslagen is verantwoordelijk voor de volgende regelingen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Links naar de regelingen en normbedragen:

• Huurtoeslag
• Zorgtoeslag
• Kinderopvangtoeslag
• Kindgebonden Budget