Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, afgekort UWV, is een rijke ne diverse bron van inkomsten. Het instituut is verantwoordelijk voor verschillende alternatieve inkomstenbronnen, ook wel uitkeringen genoemd. Het UWV regelt de volgende uitkeringen:

• Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
• Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
• Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
• Werkeloosheidswet (WW)
• Ziektewet (ZW)
• Voorbereiding- en Starterskrediet
• Zwangerschapsverlof, Adoptie uitkering & Pleegzorguitkering (WAZO)
• Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

Het UWV beschikt verder over diverse voorzieningen voor uitkeringsgerechtigden.