Rechtbank

Normbedragen Curatele en Bewindvoering ten behoeve van de periodieke Rekening en Verantwoording bij Beschermingsbewind. Het formulier Rekening en verantwoording
Beschermingsbewind en curatele is om een jaarlijks overzicht te geven van de inkomsten, uitgaven en bezittingen van betrokkene. De rekening en verantwoording kan zowel digitaal als per post worden ingediend.

Professionele bewindvoering, of familiebewind

De eisen voor het indienen van de rekening en verantwoording zijn hetzelfde voor complexe schuldsaneringszaken, of bij een relatief eenvoudige bewindvoering voor een familielid. Speciaal voor familiebewindvoerders heeft het ncfi een rekenhulp gemaakt om de balans van betrokkene sluitend te krijgen voor het foutloos invullen van het formulier, voor de periodieke rekening en verantwoording.

Normbedragen rechtspraak
Onderstaand overzicht zijn de gevraagde posten op de balans van de rekening en verantwoording voor de rechtbank. Wij streven er naar om per kostenpost een informatieve pagina aan te maken met referenties naar actuele en historische normbedragen. Dit is een groot project, en daarom kan het best even duren voordat alle pagina’s live staan.

organisatie: de Rechtspraak
url: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/rekening-en-verantwoording.pdf
voor het laatst bekeken op: 14 april 2020

Netto-inkomen (A)

Salaris
Uitkering (bijv. WWB, WW, WAO, Wajong, AOW, tegemoetkoming minimabeleid)
Pensioen
Vakantiegeld
Inkomen uit onderneming
Bijzondere bijstand bewind/mentor/curator
Bijzondere bijstand overig
Huurinkomsten
Belastingteruggave
Toeslagen – huurtoeslag
Toeslagen – zorgtoeslag
Toeslagen – kinderopvangtoeslag
Toeslagen – kindgebonden budget
Tegemoetkoming reiskosten
Tegemoetkoming ziektekosten/WLZ
Rente
Dividend
Schenkingen
Nalatenschap
Alimentatie
Kinderbijslag
Studiefinanciering betrokkene
Vrijwilligersvergoeding

Uitgaven (B)

Leefgeld/zakgeld
Huur/kostgeld
Hypotheek (rente en aflossing)
Energie (gas en elektra)
Water
Vaste telefoon, televisie en internet
Mobiele telefoon
Servicekosten (te)huis
Premie zorgverzekering
Premie verzekeringen brand/inboedel/aansprakelijkheid
Premie autoverzekering
Premie uitvaartverzekering
Premie pakketverzekering/overige verzekeringen
Kleding en schoenen
Persoonlijke verzorging
Rente en aflossing schulden anders dan hypotheek
Bankkosten
Debetrente
Inkomstenbelasting
Motorrijtuigenbelasting
Gemeentelijke heffingen
Waterschapsbelastingen
Overige belastingen
Eigen bijdrage WLZ/ziektekosten
Eigen risico zorgverzekering
Kosten auto anders dan verzekeringen en motorrijtuigenbelasting
Kosten openbaar vervoer, inclusief taxikosten
Hobby’s/contributies/abonnementen
Vakantie
Boetes
Giften en schenkingen (machtiging)
Uitgave ingevolge machtiging
Beloning curator/bewindvoerder (op bijlage samenstelling bedrag toelichten)
Beloning mentor
Kinderopvang
Juridische kosten (op bijlage specificeren en toelichten)
Medische kosten/medicatie
Alimentatie
Kinderbijslag gestort op leefgeldrekening