Vergoeding Bewindvoerder

Bewindvoerders, mentors en curatoren worden door een rechter benoemd en zij kunnen de rechter om een beloning bewindvoerder/mentor/curator vragen. Als bewindvoerder dien je ieder jaar het formulier rekening en verantwoording bewindvoerder bij de Rechtbank in te dienen. De tarieven voor deze vergoeding bewindvoerder zijn vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. De beloning bewindvoerder is in 2021 opnieuw geïndexeerd.

Vaststelling vergoeding bewindvoerder 2021

Jaarbeloning bewindvoerder 2021
De jaarbeloning inclusief onkostenvergoeding zijn in 2021 vastgesteld op (Let op: de vergoeding voor 2022 is (nog) niet gewijzigd d.d. 19 april 2022):

€ 1.160 voor een particuliere curator
€ 644 voor een particuliere bewindvoerder
€ 644 voor een particuliere mentor

Hoe wordt de vergoeding bewindvoerder vastgesteld?

De beloning bewindvoerder, mentoren en curatoren is gebaseerd op een inschatting van het aantal uren dat een bewindvoerder per jaar gemiddeld actief is met de bewindvoering van één rechthebbende (de onder bewind gestelde persoon). Dit aantal uren vermenigvuldig je met het gemiddelde uurtarief van bewindvoerders.

Speciale situaties
De kantonrechter kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden de beloning ook op een andere manier vaststellen. In de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren wordt rekening gehouden met verschillende speciale gevallen, zoals bijvoorbeeld:

* Een combinatie bewindvoerder met curator- of mentorschap;
* De beloning bewindvoerder in een bewind met problematische schulden;
* 2-persoonshuishoudens (geldt uitsluitend bij een huwelijk in gemeenschap van goederen of een andere economische eenheid).

Welke kosten mag een bewindvoerder aanrekenen?
In de Regeling zijn er naast de vastgestelde jaarbeloning ook andere tarieven vastgelegd, denk hierbij aan:

Aanvangswerkzaamheden

 • Verhuizing, verkoop en/of ontruiming van een woning
 • Beheer van het persoonsgebonden budget (PGB)
 • Opmaken eindrekening & verantwoording

Meerdere bewindvoerders?
Wanneer er bijvoorbeeld 2 curatoren, bewindvoerders of mentoren zijn dan dient de jaarlijkse vergoeding te worden verdeeld tussen deze personen.

Andere regeling voor professionals
Voor professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders of mentoren gelden andere aparte tarieven en ook deze zijn vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Wie betaalt de bewindvoerder?

De onder bewind gestelde persoon (de rechthebbende/betrokkene) dient de bewindvoerder te betalen.

Vergoeding bijzondere bijstand
Als je als rechthebbende de beloning bewindvoerder niet kunt betalen, dan kun je in aanmerking komen voor een vergoeding uit de bijzondere bijstand. Deze kun je aanvragen bij jouw gemeente. Of je recht hebt op een tegemoetkoming bijzondere bijstand is afhankelijk van de hoogte van je inkomen en de gemeente waarin je woont. Over het algemeen is het zo dat men recht heeft op bijzondere bijstand met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Groot eigen vermogen
Als het eigen vermogen van de onder bewind gestelde meer dan €1.000.000 is, dan dient 0,75% van dat vermogen als jaarbeloning aan de bewindvoerder te worden betaald. In deze gevallen is de vastgestelde jaarbeloning niet van toepassing.

Griffierecht
Een aanvraag voor beschermingsbewind wordt ingediend bij de Rechtbank. De Rechtbank brengt hiervoor griffierecht in rekening, en de rechthebbende moet dit bedrag betalen.

Digitaal loket particuliere bewindvoerders
De Rechtbanken Den Haag (kanton Leiden-Gouda), Oost-Brabant, Overijssel en Zeeland-West-Brabant bieden sinds maart 2021 een digitaal loket (Mijn Bewind) aan particuliere bewindvoerders. Hier kunnen zij verschillende bewindszaken digitaal regelen.

Verschil tussen bewindvoerder, curator, mentor

Kort nog even het verschil tussen bewind, mentor en curator.

Bewind
Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene.

Mentor
Een mentor is er voor personen die niet meer zelf hun persoonlijke zaken kunnen regelen. De mentor beslist over de verzorging, de verpleging, behandelingen of begeleiding van de rechthebbende. Mentoren zijn verplicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en het zelfstandig optreden van betrokkene te bevorderen.

Curator
Curatoren zijn er voor personen die financieel en persoonlijk niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet meer volstaat. Curatoren nemen beslissingen over o.a. het geld, de verzorging, de verpleging, een behandeling of de begeleiding van betrokkene. Hij/zij is handelingsonbekwaam. Een curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de betrokkene.

4 gedachten over “Vergoeding Bewindvoerder”

 1. J.M. van der Sluijs.

  Heb begrepen dat de vergoeding voor de bewindvoerder moet worden aangevraagd. waar kan ik het formulier Beloningsverzoek downloaden.

  1. professionele bewindvoerders moeten een beloningsverzoek indienen bij de rechtbank.
   voor familie of eigen kring is er een vastgesteld bedrag per jaar dat zelf geregeld kan worden. .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.