Rekening en Verantwoording Bewindvoerder pdf (de Rechtspraak)

Als bewindvoerder dien je ieder jaar het formulier rekening en verantwoording bewindvoerder pdf (Rekening en verantwoording Beschermingsbewind en curatele) bij de Rechtbank in te dienen. Het formulier geeft een jaarlijks overzicht van de inkomsten, uitgaven en bezittingen van betrokkene. Op deze pagina vind je de normbedragen voor Curatele en Bewindvoering ten behoeve van de periodieke Rekening en Verantwoording bij Beschermingsbewind. De rekening en verantwoording kan zowel digitaal als per post worden ingediend.

Particuliere bewindvoerders (uitvoerder)

Rekenhulp in excel voor familiebewindvoerder bij het invullen formulier rekening en verantwoording bewindvoerder pdf
Download de Rekenhulp in Excel voor het invullen van het formulier Rekening en Verantwoording Bewindvoerder pdf

De eisen voor het indienen van de rekening en verantwoording zijn hetzelfde voor complexe schuldsaneringszaken, of bij een relatief eenvoudige bewindvoering voor een familielid. Speciaal voor familiebewindvoerders heeft het ncfi een rekenhulp gemaakt om de balans van betrokkene sluitend te krijgen voor het foutloos invullen van het formulier, voor de periodieke rekening en verantwoording.

Normbedragen Rekening en Verantwoording Bewindvoerder pdf
Wij zijn gestart met het creëren van een overzicht van de gevraagde posten op de balans van de rekening en verantwoording voor de rechtbank. Wij streven er naar om per kostenpost een informatieve pagina aan te maken met referenties naar actuele en historische normbedragen. Dit is een groot project, en daarom kan het best even duren voordat alle pagina’s live staan.

Formulier Rekening en verantwoording pdf

organisatie: de Rechtspraak
formulier: Rekening en Verantwoording Bewindvoerder pdf
url: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/rekening-en-verantwoording.pdf
gecontroleerd op: 10 juli 2023

Rekening en verantwoording bewindvoerder

Hieronder vind je alle inkomsten- en uitgavenposten die je als bewindvoerder moet bijhouden en invullen in het formulier rekening en verantwoording bewindvoerder en jaarlijks zult moeten indienen bij de Rechtbank.

Netto-inkomen (A)

Salaris
Uitkering (bijv. WWB, WW, WAO, Wajong, AOW, tegemoetkoming minimabeleid)
Pensioen
Vakantiegeld
Inkomen uit onderneming
Bijzondere bijstand bewind/mentor/curator
Bijzondere bijstand overig
Huurinkomsten
Belastingteruggave
Toeslagen – huurtoeslag
Toeslagen – zorgtoeslag
Toeslagen – kinderopvangtoeslag
Toeslagen – kindgebonden budget
Tegemoetkoming reiskosten
Tegemoetkoming ziektekosten/WLZ
Rente
Dividend
Schenkingen
Nalatenschap
Alimentatie
Kinderbijslag
Studiefinanciering betrokkene
Terugstorting derden
Vrijwilligersvergoeding
Overige inkomsten

Uitgaven (B)

Leefgeld/zakgeld
Huur/kostgeld
Hypotheek (rente en aflossing)
Energie (gas en elektra)
Water
Vaste telefoon, televisie en internet
Mobiele telefoon
Servicekosten (te)huis
Premie zorgverzekering
Premie verzekeringen brand/inboedel/aansprakelijkheid
Premie autoverzekering
Premie uitvaartverzekering
Premie pakketverzekering/overige verzekeringen
Kleding en Schoenen
Persoonlijke verzorging
Rente en aflossing schulden anders dan hypotheek
Bankkosten
Debetrente
Inkomstenbelasting
Motorrijtuigenbelasting
Gemeentelijke heffingen
Waterschapsbelastingen
Overige belastingen
Eigen bijdrage WLZ/ziektekosten
Eigen risico zorgverzekering
Eigen bijdrage WMO/CAK
Kosten auto anders dan verzekeringen en motorrijtuigenbelasting
Reiskosten betrokkene
Reiskosten derden
Hobby’s/contributies/abonnementen
Vakantie
Boetes
Cadeaus
Giften en schenkingen (machtiging)
Uitgave ingevolge machtiging
Beloning curator/bewindvoerder (op bijlage samenstelling bedrag toelichten)
Beloning mentor
Kinderopvang
Juridische kosten (op bijlage specificeren en toelichten)
Medische kosten/medicatie
Alimentatie
Kinderbijslag gestort op leefgeldrekening
Boedelafdracht (MSNP/WSNP)
Kosten dieren
Ouderbijdrage LBIO
Overige uitgaven