Abonnementen

Abonnementen, lidmaatschappen, contributies en hobby’s zijn een kostenpost waar we soms maar weinig overzicht over hebben. Wat is een abonnement of lidmaatschap en welke contributie betaal je voor de sportclub van je kind(eren) of jezelf? We proberen enig overzicht te geven over de verschillen tussen abonnementen en lidmaatschappen en de kosten. Maar ook of er regelingen zijn en/of normbedragen die de overheid aanhoudt bij de ondersteuning van gezinnen die onder de armoedegrens in Nederland leven.

Wat is een abonnement?

Officieel is een abonnement een overeenkomst tussen een leverancier van een bepaald product of dienst en een afnemer daarvan, de abonnee, jij! De belangrijkste voorwaarde van een abonnement is dat er periodiek iets geleverd wordt in ruil voor jouw betaling. De voorwaarden binnen zo’n abonnement kunnen sterk verschillen, mede afhankelijk van het soort product of dienst dat wordt aangeboden. Het product of de dienst wordt over het algemeen periodiek geleverd. Voor de levering van het product of de dienst betaal je een afgesproken bedrag, het abonnementsgeld.

Soorten abonnementen

Er zijn dus verschillende soorten abonnement en dan kunnen we een grove indeling maken in:

* Publicaties: kranten, tv-gids en/of tijdschriften;
* Diensten: denk hierbij aan openbaar vervoer (bus/treinabonnement), telefonie, internet, streamingsdiensten (zoals Netflix, Spotify of HBO) of een bijvoorbeeld internet, mobiel en tv;
* Toegang tot iets: fitness, zwembad, museum of meerdere musea (museumpas), dierentuin, attractiepark, een schouwburg of theater.

Lengte abonnementen

Abonnementen worden voor een bepaalde periode afgesloten. De algemene regel is hoe langer de afgesproken periode, hoe goedkoper. Denk aan een maand- of jaarabonnement van de sportschool: waarschijnlijk is het jaarabonnement in verhouding goedkoper dan een maandabonnement, dat je ook nog eens zult moeten verlengen als je langer gebruik wilt maken van de diensten van de sportschool. Heb je echter behoefte aan een tijdelijke dienst of wil je iets eerst uitproberen? Dan is een maandabonnement een mooie optie of een proefabonnement. Dan ben je nog nergens aan gebonden. Niet alle abonnementen hoeven vooraf te worden betaald. Er is een groot aantal leveranciers die achteraf betaling, of betaling bij levering van het product of de dienst, accepteren.

Lidmaatschap

Er is sprake van lidmaatschap als je lid bent van een Vereniging. Een vereniging is in zeer algemene zin een groep mensen die zich rondom een bepaald doel georganiseerd heeft. Er zijn vele soorten en vormen van verenigingen. Een vereniging dient officieel geregistreerd te zijn bij de Kamer van Koophandel. Bij een vereniging kun je denken aan een Carnavalsclub, Omroep(vereniging), Patiëntenvereniging, Personeelsvereniging, Politieke partij, Sportvereniging/clubs of bijvoorbeeld de consumentenbond of een Vakbond. Je wordt lid van een vereniging en betaalt contributie.

Verschil lidmaatschap en abonnementen

1. Met een lidmaatschap wordt je lid van vereniging, terwijl je met een abonnement een overeenkomst sluit met een leverancier voor het leveren van een product of dienst. Een voorbeeld: je kunt een lidmaatschap afsluiten bij de consumentenbond. Maar je kunt ook een abonnement afsluiten met de consumentenbond voor een tijdschrift dat door de consumentenbond wordt uitgegeven. In feite koop je dat blad van de consumentenbond.
2. Een ander verschil is dat het opzeggen van een lidmaatschap over het algemeen simpeler is. Er gelden vaak minder (strengere voorwaarden), zoals een opzegtermijn voor het opzeggen van abonnementen geldt.

Wat is contributie?

Contributie is de financiële bijdrage die je als lid van een vereniging betaalt aan de vereniging. Het lidmaatschapsgeld dat de vereniging van haar leden ontvangt wordt gebruikt om de doelstellingen van de vereniging uit te voeren.

Soorten contributies

De vereniging stelt dus de contributie of lidmaatschapsbijdrage vast. De hoogte van de contributie kan mede worden bepaald op grond van de leeftijd of het inkomen van een lid. Bij sportverenigingen gelden verschillende soorten contributies voor jeugdleden en senioren. Een vereniging kan helemaal zelf bepalen welke contributie zij aan haar leden vraagt. Vaak worden er contributiegroepen vastgesteld als er verschillende soorten contributie bedragen gelden. De hoogte van de verschillende soorten contributies wordt vastgesteld en vastgelegd tijdens de algemene vergadering van de vereniging. De betaling van de contributie kan per jaar, maand of week worden geïncasseerd. De vereniging bepaalt dit en ook dit is vastgelegd in de statuten/regels van de vereniging.

Hoeveel geven we uit aan abonnementen en contributie?

Vaak denken we dat we maar een paar abonnementen hebben, maar uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde Nederlander vijf tot vijftien abonnementen heeft. Het gevolg hiervan kan zijn dat we eigenlijk niet goed weten hoeveel geld we uitgeven aan onze abonnementen en dat het vaak meer is dan dat we dachten. Hoeveel we uitgeven aan abonnementen is onder meer afhankelijk van de samenstelling van ons huishouden, maar ook ons inkomen. Als je minder inkomen hebt, heb je minder budget en dus minder geld om uit te geven aan abonnementen of lidmaatschappen.

De belangrijkste abonnementen

Iedereen sluit over het algemeen de volgende abonnementen af (soms verplicht):
Zorgverzekering (verplicht);
Energiecontract (noodzakelijk);
Mobiel abonnement;
TV & Internet;
Streamingsdiensten (Netflix, HBO, Spotyfy, Disney channel);
Loterijen;
Krant, tijdschrift of tv-gids;
Openbaar Vervoer;
Sportschool of sportclub.

Voorbeelden van uitgaven per leeftijdsgroep

Jongeren en ouderen hebben hele andere behoeften. Daardoor zullen de uitgaven aan abonnementen en contributies ook verschillen. Gezinnen met kleine kinderen geven waarschijnlijk ook iets minder uit, dan gezinnen met pubers die bij bijvoorbeeld een sportclub of muziekvereniging spelen.
Voorbeeld voor een jongere: een jongere heeft bijvoorbeeld abonnementen op Spotify (€9,99) Netflix (€10,99), OV-kaart (€26,70), TV & Internet abonnement (€63,00), Mobiel abonnement (€57,00), Sportschool (€30,00) in totaal: € 197,68.
Voorbeeld voor een oudere: een oudere heeft bijvoorbeeld de volgende abonnementen: TV & internetabonnement (15,00), Postcodeloterij (€14,50), TV-gids/krant/Plus abonnement (€44,99), Bridgeclub contributie (€17,00), vast telefoonaansluiting (€51), NS-abonnement (€ 27,50) in totaal: €169,99

Abonnement of lidmaatschap opzeggen

Een algemene regel is dat er bij het opzeggen van een abonnement een opzegtermijn van toepassing is (dit is wettelijk bepaald). Check de algemene voorwaarden van jouw abonnement over de algemene opzegtermijn van het abonnement en specifieke voorwaarden.

Abonnement met vaste periode

* Wanneer je een abonnement hebt afgesloten voor een vaste periode, bijvoorbeeld 1 jaar, dan loopt het abonnement in feite op de einddatum af.
* Vaak is er sprake van automatische verlenging na de afgesproken periode (zie de voorwaarden).
* Als je geen automatische verlenging wilt, zorg dan dat je het abonnement op tijd opzegt. Meestal geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Als je je jaarabonnement wilt opzeggen, dan kun je deze een maand voor de einddatum opzeggen.
* Bij een proefabonnement op een krant of tijdschrift is automatische verlenging verboden.
* Een abonnement op internet, tv of bellen kun je soms ook afkopen.

Abonnement zonder einddatum

* Een abonnement zonder einddatum kun je altijd opzeggen, maar over het algemeen geldt er een opzegtermijn van maximaal 1 maand.
* Je abonnement mag je opzeggen zoals je het hebt afgesloten. Heb je het abonnement bijvoorbeeld op het internet afgesloten, dan mag je het ook opzeggen via het internet.
* Als je het abonnement via automatische incasso betaalt, dan stopt de automatische incasso op het moment dat jouw abonnement stopt. Check of dit ook werkelijk gebeurt.
* Tip: zorg dat je kunt bewijzen dat je hebt opgezegd. Bewaar een kopie van je e-mail van het opzeggen,of de bevestiging van opzegging. Wanneer je telefonisch je abonnement opzegt, vraag dan om een schriftelijk bevestiging (e-mail of brief) van de leverancier, waarin zij bevestigen dat je hebt opgezegd incl. een datum van het einde van het contract/jouw abonnement.

Opzeggen lidmaatschap

* Elke vereniging heeft zijn eigen lidmaatschapsregels. Dit worden ook wel ‘statuten’ genoemd. Als het goed is zijn deze publiekelijk beschikbaar. Tegenwoordig vind je de statuten vaak op de website van je sportclub, muziekvereniging, of de website van de politieke partij waar je lid van bent.
* In de statuten staat wie lid kan worden van de vereniging, en wanneer en hoe jouw lidmaatschap stopt. Vaak kun je jouw lidmaatschap opzeggen door een e-mail naar het bestuur te sturen.
* Je kunt natuurlijk contact met de vereniging opnemen wanneer je vragen hebt over het lidmaatschap en hoe je dit op kunt zeggen.

Wat is een hobby?

Sporten is een hobby. Bridgen is een hobby. Handwerken is een hobby. Maar niet voor iedere hobby hoef je direct lid te worden van een vereniging. De algemene omschrijving van een hobby is een ontspannende activiteit die je met enige regelmaat in je vrije tijd uitoefent. Je krijgt er voldoening uit. Jong en oud heeft hobby’s waar zij plezier aan beleven: gezellig wandelen, postzegels verzamelen, fotografie of sporten bij een sportclub of een lidmaatschap van een toneelvereniging.

Gratis hobby’s?

Je hoeft dus niet direct lid te worden van een vereniging om plezier te halen uit jouw hobby’s. Om jou eventueel op weg te helpen bij het vinden van een leuke hobby, bieden we jou dit korte lijstje van gratis hobby’s:

* Tuinieren;
* Breien, haken, handwerken:
* Kamperen;
* Wandelen, hardlopen of fietsen;
* Koken;
* Lezen;
* Origami;
* Puzzelen;
* Schrijven;
* Vrijwilligerswerk;
* Schilderen.

Regelingen van de overheid

Het hebben van hobby’s en lekker te kunnen sporten, muziek te maken of naar dans- of balletles is voor veel gezinnen de normaalste zaak van de wereld. Er is in Nederland echter ook sprake van zogenaamde kinderarmoede. Helaas kan niet iedere ouder in Nederland betalen voor de schoolreisjes, het sporten, bijles of zelfs het vieren van de verjaardag van hun kind. De Nederlandse overheid wil dat ieder kind in Nederland de kans krijgt om mee te doen en er zijn verschillende regelingen waar ouders gebruik van kunnen maken.

Kindpakket

Iedere gemeente biedt ondersteuning aan huishoudens met een laag inkomen. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde kindpakket, waarin verschillende zaken zitten voor kinderen om mee te kunnen doen, zoals bijvoorbeeld tegoedbonnen in voor kleding en zwemlessen. Om er achter te komen of jij en/of je gezin in aanmerking komen voor een gemeentelijke regeling, kun je contact opnemen met de gemeente waar jij woont. Zij kunnen je meer informatie geven en uitleggen hoe je een aanvraag moet indienen. Per gemeente kunnen de voorwaarden en het aanbod anders zijn.

Een groot aantal gemeenten werkt samen met stichtingen, die je ondersteuning kunnen bieden de aanvraag.

Participatieregelingen volwassenen

Veel gemeenten bieden ook regelingen voor volwassenen, dit zijn de zogenoemde participatieregelingen voor volwassenen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de deelname mogelijkheid aan een cursus, of lidmaatschap van een sportclub. Neem contact op met je gemeente, of bekijk de gemeentelijke website, voor meer informatie en uitleg over de mogelijkheden in jouw gemeente.

(Bespaar)tips abonnementen en contributies

Stel jezelf de volgende vragen voordat je een abonnement afsluit of een lidmaatschap aangaat:
* Heb ik dit abonnement nodig?
* Kan ik het me veroorloven? Past het in mijn budget?
* Wegen de financiële kosten op tegen de ‘voordelen’ van het abonnement? Misschien lijkt het niet zo veel per maand, maar valt het jaarbedrag enorm tegen?
* Wat is de looptijd van het abonnement of het lidmaatschap?

Andere tips
* Creëer een overzicht van al je abonnementen (en/of ook andere maandelijkse kosten): zo heb je overzicht over je uitgaven en weet je precies hoeveel je uitgeeft aan abonnementen, contributies en andere zaken. Zo voorkom je schulden!

* Bewaar al je contracten op één plek: door al je contracten op één plek te bewaren, kun je ze ten alle tijden vinden wanneer je ze nodig hebt. Of als je een abonnement/contract wilt opzeggen, wijzigen of de voorwaarden wil nalezen. Het maakt niet uit of je al jouw abonnementen en contracten digitaal opslaat en/of fysiek verzamelt. Zorg dat je weet waar je jouw contracten kunt vinden. Zo bespaar je jezelf een hoop energie en frustraties.