Debetrente

Er zijn een tweetal soorten rente voor consumenten. Welke soorten rentes worden er gebruikt en wat is het doel van rente? Wat is debetrente? Wat betekent debetrente in feite. Hoe wordt debetrente vastgesteld? En wat betekent dat voor jou?

Welke soorten rente zijn er?

Rente wordt som ook interest of intrest genoemd. Rente is de vergoeding die een (geld)verstrekker ontvangt voor het uitlenen van geld en die (geld)lener betaald aan de (geld)verstrekker.

Over het algemeen spreken we van creditrente of spaarrente wanneer consumenten rente ontvangen over het geld dat op hun rekening staat. Debet rente is de rente die consumenten betalen over ‘rood staan’ op hun bankrekening. Voor het kopen op krediet of ‘op de pof’ bij bedrijven of online betaal je als consument ook debetrente.

Waarom rente betalen?

Het betalen van rente heeft over het algemene drie doelen:
1. Het is een vorm van vergoeding voor de verstrekker/uitlener voor ter beschikking stellen van geld aan een andere. Vergelijkbaar met huur.
2. Een ander doel is om mensen te ontmoedigen om te laat te betalen. Hoe langer je betalingen uitstelt, hoe meer rente je moet betalen. Banken en kredietverstrekkers zijn daarom verplicht om zich aan de vastgestelde leennormen te houden.
3. Ter compensatie van de inflatie tijdens de looptijd van een (langlopende) lening.

Wat is debetrente?

Debetrente is rente die je betaalt aan iemand. Er zijn verschillende vormen van debetrente zoals debetrente bij een persoonlijke lening. Deze rente is een vorm van vaste rente. Echter, bij de rente op een doorlopend krediet is er sprake van variabele debetrente variabel.

Vaste debetrente
Een persoonlijk lening is bijvoorbeeld een vorm van lenen met een vaste debetrente. Je leent een vast bedrag en deze betaal je binnen een vaste looptijd terug. Met de vaste debetrente, weet je precies hoeveel je iedere maand moet betalen en ook wanneer jouw lening/schuld is afbetaald.

Tip: Als de debetrente van een persoonlijke lening laag is dan is deze vorm van lenen (met vaste debetrente) het slimst om af te sluiten. Je weet precies waar je aan toe bent en betaald weinig rente.

Variabele debetrente
Een doorlopend krediet is een vorm van variabele debetrente. Je spreekt met elkaar een kredietlimiet af, waarin je zelf bepaalt hoeveel je opneemt. Het is een flexibelere vorm van lenen. Zodra je een bedrag in de kredietlimiet hebt afgelost, kun je dat bedrag weer gewoon opnemen. Bij een doorlopend krediet is er geen van te voren afgesproken looptijd en de debetrente is variabel. De debetrente fluctueert. Deze kan stijgen en dalen, en je hebt geen enkele zekerheid voor wat betreft je maandelijkse afbetalingen.

Hoe wordt debetrente bepaald?

Banken en kredietverstrekkers bepalen van de hoogte van de debetrente aan de hand van een aantal factoren. Deze verschillende factoren vormen het rentepercentage op een lening. Dit wordt vaak de debetrentevoet genoemd. De belangrijkste factoren die mede de debetrente bepalen zijn:

* Marktrente: dit is rente die de bank zelf betaalt voor het kopen van geld;
* Risico-opslag: dit is de extra rente over het risico van het niet terugbetalen van een lening;
* Winstopslag: banken willen ook geld verdienen en dit is het percentage winst dan een bank wil maken;
* Algemene kosten: dit zijn over het algemeen administratieve en personeelskosten.

Per bank en krediet verstrekker kunnen deze factoren anders zijn, met uitzondering van de marktrente. Het is dus verstandig om goed uit te zoeken welke kosten banken en/of kredietverstrekker doorrekenen voor hun leningen.

Bij het bepalen van de hoogte van de debetrente, kijken banken en kredietverstrekkers naar een aantal factoren. Al deze punten samen vormen het rentepercentage dat je betaalt, ook wel de debetrentevoet.

Normbedragen debetrente

De debetrente die door banken worden gerekend, wordt vaak gebruikt als normbedrag voor het bepalen van een redelijk rentepercentage voor wat betreft onderhandse leningen bij familie, vrienden of een eigen bedrijf. Volgens de regels van de belastingdienst mag niemand zomaar geld uitlenen. Er geldt een minimale rente voor hoge onderhandse leningen. Je kunt hierbij denken aan een onderhandse lening voor jouw hypotheek of de aanschaf van een auto.

In principe dient de leningverstrekker een marktconforme rente te rekenen over de onderhandslening. Wat is marktconforme rente? In feite gelden een aantal van de bovenstaande factoren die ook banken/kredietverstrekkers gebruiken bij het bepalen van de debetrente bij een lening.

De actuele marktrente en de belastingdienst

Voordat je dus een onderhandse lening aanbiedt aan een kennis, vriendin of familie zul je uit moeten zoeken wat de markrente op dat moment is. Kies vervolgens een rente die binnen die actuele marktrente voor een vaste leenperiode geldt. Doe je dit niet dan kan de belastingdienst de onderhandse lening gaan zien als een verkapte schenking, en dan zul je schenkbelasting moeten gaan betalen.

Schenkingsvrijsteling
Het is slim om uit te zoeken wat de schenkingsvrijstelling is. Het bedrag waarover men geen schenkbelasting hoeft te betalen. Komt het leenbedrag niet boven deze vrijstelling dan kunt u renteloze lening schenken zonder dat er schenkbelasting betaald hoeft te worden. Op papier betaalt de geldontvanger rente, maar in de praktijk hoeft die persoon niets te betalen.

Vermogensrendementsheffing
Let op: geeft het uitgeleende geld op bij de Belastingdienst bij de aangifte inkomstenbelasting in box drie. De lening wordt opgeteld bij jouw eigen vermogen op. Er geldt een heffingsvrije grens Eigen Vermogen en anders zul je een percentage vermogensrendementsheffing moeten betalen.

We kennen allemaal de slogan ‘geld lenen kost geld’. Mocht je onder bewind staan dan zal jouw bewindvoerder (al) jouw leningen en schulden moet melden en meenemen in periodieke jaarlijkse verantwoording aan de Rechtbank.