Boetes

Hoe zit dat met boetebedragen? Heb je ooit een brief ontvangen van het CJIB waarin je wordt verzocht om een boete voor te hard rijden te betalen. Welke boetes voor lichte overtredingen kennen we in Nederland? Hoe hoog zijn de boetebedragen? Wie bepaalt de boetes? Wie is er betrokken bij het geven en invorderen van boetes, welke instanties? Wat als je het niet eens bent met een uitgeschreven boete?

Hoe wordt de hoogte van boetebedragen bepaald?

Hoe worden boetebedragen vastgesteld? Hoe bepaalt het Openbaar Ministerie (OM) de hoogte van een boete? Eerst even de feiten: zodra je een overtreding begaat, pleeg je officieel een strafbaar feit. Voor ieder strafbaar feit kun je een geldboete krijgen. Het strafbare feit is de grondslag van de hoogte van de boete. En de hoogte hangt onder andere af van:

 • De ernst van de overtreding;
 • De omstandigheden;
 • Wie je bent, je achtergrond (bijv. leeftijd, verleden met justitie).

Minimale en maximale boetebedragen?

Het OM in Nederland heeft voor een groot aantal lichte overtredingen vaste boete-tarieven vastgesteld. Deze meest voorkomende lichte overtredingen, waarvoor je een boete kunt krijgen staan in de Boetenbase van het OM. Hierin staan ook verkeersovertredingen (verkeersboetes).

In Nederland is de minimale geldboete (in 2022) € 3 en maximaal € 900.000. Voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar geldt een maximale geldboete van € 4.500.

Wie bepaalt de hoogte van boetes?

Een opsporingsinstantie zoals bijvoorbeeld de politie bepaalt de feitcode van de overtreding. Een rechter of officier van justitie bepaalt de hoogte van de boete aan de hand van de feitcodes die bij de betreffende overtreding of misdrijf staat aangegeven op het (verkort) proces-verbaal en over het algemeen is het een simpele administratieve handeling en er gelden vaste bedragen.

Wie int de boetebedragen?

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) int de boetes voor lichte overtredingen. De door de politie verwerkte ‘feit-gecodeerde zaken’ worden aan het CJIB doorgeven en het CJIB int vervolgens de boetebedragen. Hiermee kunnen deze lichte overtredingen snel en geautomatiseerd worden afgedaan. Je moet de boete PLUS de administratiekosten van € 9 (in 2022) betalen. Iedere boete wordt verhoogd met deze € 9 (in 2022) administratiekosten CJIB.

Hoe weet ik hoeveel ik aan boete moet betalen?

In de Boetebase van het OM staan de meest voorkomende lichte overtredingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van vaste boetebedragen. De overtredingen in de Boetebase zijn verdeeld in een aantal soorten overtredingsgebieden. Als je naar de Boetebase gaat, vind je een verdere onderverdeling en een sub-verdeling. Klik op de situatie die op jouw boete van toepassing is en blijf door klikken tot je bij jouw specifieke boete terecht komt.
De hoofdindeling boetes is:

 • Verkeer op de weg (Verkeersovertredingen);
 • Verkeer te water;
 • Openbaar Vervoer;
 • Binnenvisserij;
 • Milieu/vuurwerk;
 • Drugs;
 • Drank/horeca;
 • Openbare orde;
 • Overige.

Feitcodes

Een andere manier om uit te vinden wat het vaste boetebedrag van een lichte overtreding is, is door de feitcode op het proces-verbaal in te voeren in de Boetebase. Dan zul je direct zien wat de boete waarschijnlijk zal zijn.

Verkeersboetes

Er is een groot aantal verkeersboetes zoals boetes voor door rood rijden, te hard rijden of fout parkeren. Zo vind je in de Boetebase van het OM ook diverse groepen verkeersdeelnemers. Denk hierbij aan een auto, motorfiets, bromfiets, fiets, scootmobiel (gehandicaptenvoertuig), voetgangers, skeelers/skaters en tractoren. De soort verkeersboete die op jou van toepassing is, is mede afhankelijk van welke soort verkeersdeelnemer je was op het moment van de overtreding.

Voorbeeld bepaling hoogte snelheidsboete

Laten we snelheid boetes als voorbeeld nemen. Er is een aantal factoren waarmee de hoogte van de boete voor een snelheidsovertreding wordt bepaald.

 • Het soort voertuig dat bij te hard rijden betrokken was. Reed je in een auto, vrachtwagen, snorfiets, motor of tractor?
 • Waar vond de snelheidsovertreding plaats? Bijvoorbeeld in de bebouwde kom, in de 30 km zone (30 km te hard boete), of buiten de bebouwde kom, of op de snelweg?
 • Was er sprake van wegwerkzaamheden of niet?
 • Wat was de maximumsnelheid op de betreffende plek, voor het voertuig waarin jij reed?
 • Hoe hoog was de gemeten snelheid (dus voor correctie)?

Enkele boetebedragen 2022

Het berekenen van de hoogte van een boete is het simpelste wanneer je de feitcode weet en deze invult in de Boetebase van het OM. Vul de code in. Kies eventueel het vervoermiddel. Zo ontdek je al snel wat de boete is van de overtreding.

Hieronder vind je een kort overzicht van enkele boetebedragen in 2022. Het overzicht is NIET VOLLEDIG. Het is een kleine selectie en de boetebedragen zijn exclusief de € 9 administratiekosten voor het CJIB:

 • Boete telefoon auto (feitecode R545): € 350.
 • Boete rijden zonder rijbewijs auto (feitcode K055): € 370.
 • Boete door rood rijden fiets (feitcode R602 of R604): € 100 (de rubriek fiets geldt ook voor bestuurder van gehandicapten voertuigen).
 • Boete door rood lopen (feitcode R602): € 75.
 • Boete fout parkeren auto (bijvoorbeeld feitcode R397d/ Parkeren op een parkeerplaats die niet voor jouw voertuig is bedoeld): € 100. Er is een groot aantal foutcode met betrekking tot fout parkeren.
 • Boete bellen op de fiets (feitcode R545): € 140 (dit geldt ook voor bestuurder van gehandicapten voertuigen).
 • Boete fietsen zonder licht (feitcode N515): € 60 (dit geldt ook voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor).
 • Boete geen gordel auto (feitcode R533/in een motorvoertuig voorin geen autogordel gebruiken): € 150.
 • Boete rijden onder invloed auto (feitcode GA309F/rijden onder invloed, alcoholgehalte van adem bedraagt: 95 µg/l t/m 350 µg/l): € 125.
 • Boete geen apk auto (feitcodes K 045 a/geen of ongeldig keuringsbewijs): € 150.
 • Boete onverzekerd rijden bromfiets (feitcode A902): € 370.
 • Boete vissen zonder vispas/met één of twee hengels (feitcode H 645a): € 150.
 • Boete openbaar dronkenschap te voet (feitecode D510/ in staat van dronkenschap het verkeer belemmeren, de orde verstoren dan wel de veiligheid van een ander bedreigen): € 510.
 • Boete wildplassen/poepen in bebouwde kom (feitcode F 185): € 150.
 • Boete wildkamperen (feitcode F 114 a): € 150.
 • Boete verstoren openbare orde (feitcode F 120 b/Op een openbare plaats overlast of hinder veroorzaken voor andere gebruikers of bewoners: € 150.
 • Boete zonder geldig vervoersbewijs in openbaar vervoer (feitcode E 101): € 150.

Openstaande boetes

Als je een boete hebt ontvangen is het belangrijk dat je snel in actie komt. Het eerste wat je moet doen is een overzicht van alle openstaande boetes op jouw naam opvragen bij het CJIB. Daarvoor kun je een formulier op de CJIB website invullen. Het CJIB zal je het overzicht van de openstaande boetes op jouw naam per post toesturen.

Vervolgens kun je de boete direct betalen. Maar je kunt ook uitstel van betaling aanvragen. Of een zogenaamde ‘minnelijke schuldregeling’ aanvragen. Als je onder bewind staat kan jouw bewindvoerder hiervoor zorgen. Of wanneer je het niet eens met de boete, dan kun je bezwaar maken tegen de boete die tegen jou is uitgevaardigd: dit wordt officieel ‘in beroep gaan’ genoemd.

In beroep gaan tegen boetes

Je kunt in beroep gaan tegen een uitgevaardigde boete. Hoe je dat doet, hangt af mede af van de soort boete die je hebt ontvangen. Over het algemeen geldt voor het soort boetes, zoals hierboven weergegeven en die in de Boetebase van het OM worden weergegeven, dat je een brief ontvangt waarin bovenaan in de brief de letter ‘M’ staat weergegeven. Als dat het geval is dan kun hiertegen bezwaar maken bij de Officier van Justitie (OvJ). Je gaat dan formeel ‘in beroep’ tegen de (verkeers)boete. Dit kan digitaal of je kunt een brief sturen.

Let op: op het moment dat je officieel in beroep bent gegaan, hoef je de boete nog niet te betalen en dus ook (nog) geen betalingsregeling aan te vragen.

Andere soorten boetes

Er zijn nog een groot aantal andere soorten boetes. Deze worden op door andere instanties opgelegd en gevorderd. Enkele van dit soort boetes zijn:

 • Betalingen die het UWV, DUO of CAK van jouw eisen;
 • Boete voor niet betalen premies voor uw zorgverzekering;
 • Boete opgelegd door de rechter;
 • Schadevergoeding;
 • Europese boete;
 • Legesveroordeling Huurcommissie;
 • Overheidsincasso;
 • Bestuurlijke boete;
 • Dwangsom.