CAK Eigen Bijdrage

De eigen bijdrage WLZ en de eigen bijdrage WMO vormen gezamenlijk de algemene term eigen bijdrage CAK. De CAK eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekend en geïnd. Wat is eigen bijdrage CAK? Hoe hoog is de CAK eigen bijdrage? Hoe bereken ik mijn eigen bijdrage CAK?

Voor wie geldt de eigen bijdrage CAK?

Als je een indicatie hebt ontvangen voor de WMO of WLZ en je maakt gebruik van deze zorg, dan ben dien je een wettelijk verplicht eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Deze eigen bijdrage is wettelijk verplicht voor mensen van 18 jaar en ouder. Het CAK is verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage. Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de WLZ en WMO. Voor kinderen jonger dan achttien jaar betaal je geen eigen bijdrage

Welke CAK eigen bijdragen zijn er?

De CAK eigen bijdrage is op dit moment (september 2022) in feite opgemaakt uit twee aparte eigen bijdragen; dat zijn de eigen bijdrage WLZ (Wet Langdurige Zorg) en eigen bijdrage WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), maar vaak wordt er ook gesproken over eigen bijdrage BW (Beschermd Wonen).

Eigen bijdrage WLZ

Als je in een verpleeg- of verzorgingshuis wordt opgenomen, of wanneer je langdurige zorg thuis ontvangt, ga je een eigen bijdrage WLZ betalen. Je kunt hier meer over lezen op Eigen Bijdrage WLZ. Met de eigen bijdrage WLZ worden over het algemeen alleen de zorgkosten bekostigd. De kosten voor het verblijf in een verpleeg- of verzorgingstehuis worden echter niet vergoed via de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Eigen bijdrage WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt hulp en ondersteuning voor burgers in Nederland, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen (blijven) wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Wanneer je hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ontvangt, zul je een CAK eigen bijdrage WMO moeten betalen. Met jouw eigen bijdrage WMO worden bijvoorbeeld de thuishulp, jouw rollator, het taxibusje, dagbesteding, rolstoel en dergelijke voorzieningen gefinancierd.

Eigen bijdrage beschermd wonen (BW)

De eigen bijdrage BW valt onder de WMO. Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding en is voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Zij wonen in een woning van een zorgaanbieder. Er is 24 uur per dag begeleiding en ondersteuning mogelijk. Jouw gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van het beschermd wonen en zijn ook verantwoordelijkheid voor de ondersteunende zorg. Als je beschermd woont, vergoedt je zorgverzekeraar jouw behandeling. De berekening van deze eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wet langdurige zorg (WLZ). De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van jouw leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling en leveringsvorm (pgb of natura).

Berekening eigen bijdrage CAK

Wat is de maximale eigen bijdrage CAK? Er is een verschil in de berekening van de eigen bijdrage vanuit de WMO en de eigen bijdrage vanuit de WLZ en ook voor eigen bijdrage BW.

Hoogte eigen bijdrage CAK WMO

Voor zorg of ondersteuning vanuit de WMO geldt een eigen bijdrage van € 19 per maand, dit heet het abonnementstarief. Het abonnementstarief betreft alle maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen in een duurzame hulpverleningsrelatie. Een duurzame hulpverleningsrelatie dat je voor een langere periode vaste begeleiding of hulp krijgt, zoals bijvoorbeeld iemand die bij jou schoonmaakt of de administratie uitvoert. Het abonnementstarief geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik en het is een maximumtarief. Jouw gemeente kan ook voor een lagere eigen bijdrage WMO kiezen, bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen.

Het abonnementstarief geldt niet voor algemene voorzieningen uit de WMO waarbij geen sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Jouw gemeente kan besluiten om een aparte eigen bijdrage WMO te rekenen voor dit soort algemene voorzieningen. Je kunt hiervoor bij jouw gemeente terecht.

Berekening eigen bijdrage beschermd wonen

De CAK eigen bijdrage Beschermd Wonen is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de wooncomponent is de belangrijke factor hierin:

* Je ontvangt een pgb WMO beschermd wonen zonder vergoeding van de wooncomponent, dan betaal je een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand.

* Je ontvangt een pgb WMO beschermd wonen met vergoeding van de wooncomponent? Dan is jouw eigen bijdrage BW afhankelijk van jouw inkomen en eventueel vermogen. De berekening van deze eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wet langdurige zorg (WLZ). De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van onderstaande factoren.

Berekening eigen bijdrage WLZ

Er is sprake van een hoge en een lage eigen bijdrage WLZ. De berekening van de eigen bijdrage WLZ gebeurt aan de hand van een aantal factoren:
* De zorgindicatie: het soort zorg of ondersteuning dat je nodig hebt;
* Jouw leeftijd;
* Jouw inkomen;
* Jouw vermogen;
* De samenstelling van jouw gezin.

Normbedragen eigen bijdragen CAK

De volgende bijdragen zijn geldig in 2021:

Eigen bijdrage WMO

Maximaal € 19 per maand.

Lage en hoge eigen bijdrage WLZ

Lage eigen bijdrage WLZ
Minimaal € 171,40 per maand
Maximaal € 899,80 per maand

Wanneer jij en je partner beiden de lage eigen bijdrage moeten betalen, dan geldt het minimum/maximum bedrag voor jullie samen.

Hoge eigen bijdrage WLZ
Minimaal € 0 per maand
Maximaal € 2.469,20 per maand

Wanneer in dit geval zowel jij als je partner allebei de hoge eigen bijdrage betalen, dan geldt het bedrag voor jullie samen.

De eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis of pgb

Minimaal € 24,40 per maand;
Maximaal € 752,80 per maand.

Rekenhulp van het CAK

Wil jezelf van tevoren uitvinden hoeveel eigen bijdrage CAK je zou moeten gaan betalen, dan is de CAK rekenhulp een handig hulpmiddel. Vul jouw gegevens en je krijgt een globale indicatie van de eigen bijdrage CAK die je zult moeten gaan betalen voor jouw specifieke situatie.