Wegenbelasting Berekenen

Wegenbelasting is de belasting die je in Nederland betaalt wanneer er een voertuig op jouw naam staat geregistreerd. Ben je eigenaar van een auto, motor, bus, camper, bestelauto of vrachtwagen dan betaal je wegenbelasting. De wegenbelasting die je betaalt wordt gebruikt om het wegennet in Nederland te onderhouden. Welke belastingen bestaan er voor voertuigen? Hoeveel wegenbelasting moet je betalen? Wegenbelasting berekenen, hoe doe je dat? Wat zijn de wegenbelasting tarieven?

Wat is wegenbelasting?

In veel landen wordt het onderhoud van het wegennet gefinancieerd met een systeem waarbij er betaald wordt voor het aantal kilometers die men bijvoorbeeld op snelwegen rijdt (hoe meer je rijdt, hoe meer je betaalt), het zogenaamde tolwegen systeem. In Nederland is dit anders en iedereen betaalt een vast bedrag per maand, ongeacht het aantal kilometers dat er gereden is met een voertuig. Er gelden verschillende wegenbelasting tarieven. Het te betalen tarief hangt af van het voertuig waarvoor je je motorrijtuigenbelasting betaalt.

In Nederland wordt het onderhoud en de bouw van het wegen gefinancieerd met de volgende belastingen op voertuigen:
* Motorrijtuigenbelasting (MRB) – in de volksmond “wegenbelasting” genoemd;
* Belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM);
* Brandstofaccijns;
* Eurovignet voor vrachtwagens;
* Tolheffing op sommige sommige bruggen en tunnels.

Wegenbelasting Berekenen Kenteken

Motorrijtuigenbelasting en wegenbelasting zijn veschillende woorden voor hetzelfde. De officiële benaming (voor de belastingdienst) is motorrijtuigenbelasting. Het Nederlandse wegenbelastingsysteem is echter vrij ingewikkeld. Wegenbelasting berekenen, hoe doe je dat?

En hoeveel wegenbelasting je moet betalen is onder andere afhankelijk van:
* de provincie waarin je woont;
* het bouwjaar van de auto (hoe oud is jouw auto?);
* het type auto (bijv. personenauto of bestelbus);
* het brandstoftype van jouw auto (elektrisch, benzine, diesel of lpg?);
* het gewicht van jouw auto (hoe zwaarder jouw auto weegt, hoe meer wegenbelasting je betaalt).

Sommige voertuigen met een lage uitstootklasse (CO2)zijn vrijgesteld van de MRB. Bezitters van oldtimers moeten sinds 2014 ook wegenbelasting betalen en sinds 1 januari 2020 geldt er een fijnstoftoeslag van 15% voor oudere dieselauto’s. Vrachtwagens betalen ook nog de zogenaamde belasting zware motorvoertuigen (BZM), ook wel het eurovignet genaamd. Ook buitenlandse vrachtwagens dienen in het bezit te zijn van het eurovignet in Nederland en betalen BZM.

Er zijn vele verschillende online tools waar je je te betalen wegenbelasting kunt berekenen aan de hand van het kenteken van jouw auto.

Wegenbelasting berekenen Tarieven

De tarieven wegenbelasting zijn samengesteld uit twee bedragen. De hoofdsom en de provinciale opcenten. De wegenbelasting tarieven veranderen ieder jaar. De overheid voert namelijk jaarlijks een inflatiecorrectie door en de provincies bepalen de bijdrage aan provinciale opcenten.

Hoofdsom
De hoofdsom wordt door de Rijkoverheid vastgesteld en is afhankelijk van de eigenschappen van het voertuig. Het soort voertuig is bepalend voor de hoofdsom van de wegenbelasting. Bijvoorbeeld hoe zwaarder het voertuig, hoe hoger de tarieven wegenbelasting. Maar ook het soort brandstof van jouw auto bepaald mede het hoofdsomdeel van het tarief wegenbelasting.

Provinciale opcenten
De provincie bepaalt daarnaast het bedrag van de zogenaamde provinciale opcenten, het provinciale deel van het wegenbelastingstarief. Per provincie is dit tarief verschillend. Wat jouw provincie aan wegenbelasting tarief doorberekent aan haar inwoners is vooral afhankelijk van de financiële situatie van de provincie. Provincies mogen namelijk zelf de hoogte van de provinciale opcenten vaststellen. De Rijksoverheid heeft echter wel een maximaal tarief vastgesteld.

Het unieke aan de provinciale opcenten is dat het de enige soort belastingheffing voor provincies is. De opcenten dienen officieel vooral te worden gebruikt voor de verbetering en het onderhoud van de infrastructuur in de provincie. Echter, worden de provinciale belastingen vaak als algemene belastinginkomsten gezien en ook voor andere doeleinden ingezet. Wat dus niet het eigenlijke doel is van de opcenten.

 

Hoe betaal je de wegenbelasting?

De totale wegenbelasting, de hoofdsom en de provinciale opcenten, worden door de belastingdienst geïnd. Iedereen die in het bezit is van een motorvoertuig is verplicht om, naast de verzekering van het voertuig, wegenbelasting te betalen, behalve wanneer een vrijstelling is toegekend.

Meestal wordt de wegenbelasting betaald via een maandelijkse automatische incasso waarbij de wegenbelasting automatisch rond de 28e van de maand wordt afgeschreven. Wanneer je wilt weten wanneer je maandelijkse wegenbelasting wordt afgeschreven, kijk dan voor de wegenbelasting betaling op incassodata.nl.

Je kunt er ook voor kiezen om de wegenbelasting zelf iedere drie maanden per acceptgiro te betalen. De datum van afschrijving met een acceptgiro is afhankelijk van de afgiftedatum van je kentekenbewijs. Let op: als je je wegenbelasting niet, niet op tijd of niet volledig betaalt, dan kan de belastingdienst een naheffingsaanslag sturen. Als dit (te) vaak gebeurt dan kan er zelfs een verzuimboete worden doorberekend en deze kan oplopen tot € 5.514 per betalingsverzuim.