Belastingdienst: Aangifte

De Belastingdienst is het uitvoeringsorgaan van de rijksoverheid voor het innen van belastingen. Bij de meeste mensen staat de Belastingdienst vooral bekend om het innen van de inkomstenbelasting. Werkgevers dienen namelijk premies en belastingen in te houden van de maandsalarissen van hun werknemers. Als werknemer ontvangt u dus een nettosalaris. Het Nederlandse belastingsysteem is zodanig opgezet dat er bepaalde aftrekposten zijn. Dit betekent dat u bepaalde kostenposten mag aftrekken van uw belastbaar inkomen, daardoor hoeft u minder inkomstenbelasting te betalen. Deze aftrekposten dient u bij de belastingaangifte op te geven en krijgt u dan, achteraf, terug

Via de belastingteruggave. Kostenposten die als aftrekposten kunnen worden gebruikt zijn onder andere hoge studiekosten en bijzondere ziektekosten.

Links naar de regelingen en normbedragen aftrekposten:

• Hypotheekrenteaftrek
• Reiskosten openbaar vervoer
• Lijfrenten

Persoonsgebonden aftrekposten:
• Partneralimentatie
• Uitgaven voor specifieke zorgkosten
• Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
• Studiekosten en andere scholingsuitgaven
• Giften
• Onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand
• Lening aan een startende ondernemer (durfkapitaal)

Restant van uw persoonsgebonden aftrek:
Het restant van uw persoonsgebonden aftrek vorige jaren is het bedrag aan persoonsgebonden aftrekposten dat u niet eerder kon verrekenen met uw inkomen over die jaren in box 1, 2 of 3.